Inbjudan till Telö 15 Webbinarium

 

Telo _15_2

 

Inbjudan till Telö 15 Webbinarium – Vägen framåt

Vi vill passa på att tacka alla för er medverkan i Telö 15 och bjuda in er till ett webbinarium där vi på PTS informerar om vägen framåt, hur vi avser tillvarata alla de erfarenheter vi fått till oss under genomförandet av Telö 15 och vilka aktiviteter vi ser framför oss.

Onsdagen den 17 februari kl. 15:00 – 16:00 genomför vi ett webbinarium.

Du anmäler dig genom att svara på den utskickade outlook inbjudan, senast den 12 februari. Vi skickar därefter, i god tid innan, ut instruktion och inloggningsuppgifter till webbinariet.

Telö 15 projektupplägg utmynnade i en serie av aktiviteter med en genomgående röd tråd av lärande.

Under år 2016 är planen att återföra erfarenheterna från år 2015 genom att vidta förbättringsåtgärder och vid behov ytterligare utbildningar.

Den urspungliga ambitionen för projekt Telö 15 var att så stor del som möjligt av sektorns aktörer skulle delta i den nationella samverkansövningen SAMÖ 2016 som var planerad till november 2016. Detta är dock inte längre möjligt då MSB har beslutat att ställa in SAMÖ 2016.

Ladda ner Telö 15 erfarenhetsrapport

Inspelning från Telö15 webbinarium

Välkommna!

Christina Hedlund/PTS